top of page

ÇALIŞTAYLAR ANA SPONSORU

logo.png

31. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAY PROGRAMI - 21 KASIM 2022

Kayıt için; Tıklayınız!

Amaç: EFQM Modeli kapsamında, bir kuruluşun yönünü, izleyeceği yolu, uzun vade hedeflerini, stratejik önceliklerini tanımlamak ve stratejik önceliklerini gerçekleştirmeye ve vizyona doğru ilerlemeye yönelik dinamik bir planı oluşturmak için gerekli çalışmaları tartışmaktır.

Katılımcı Kazanımları: Katılımcıları stratejik yönetim ve stratejik plan ile ilgili kavramlarla tanışacak, dinamik bir planın ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Katılımcı Profili: Kuruluşların Stratejik Plan sürecinde yer alan tüm yöneticiler.

Katılımcıların tartışma bölümünde ele alınmak üzere, kuruluşlarındaki konu ile ilgili örnekleri yanlarında bulundurmaları yararlı olacaktır.

Amaç: Bu çalıştayda katılımcılara, dünya genelinde düzenleyici otoriteler ile her sektör ve ölçekteki kuruluş tarafından kabul gören COSO İç Kontrol Çerçevesinin, değişim dinamikleri için kontrollü yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde etkili bir araç olarak nasıl kullanılabileceği konusunda, farkındalık ve yetkinlik kazandırmayı hedeflenmektedir.

Katılımcı Kazanımları: Çalıştay, bilgi kazanımı, edinilen bilginin pekiştirilmesi ve bilgi üzerinden uygulama becerisi kazanımı modeli ile tasarlanmıştır. Bu yolla, katılımcılar iş yerinde hızlı şekilde uygulamaya alabilecekleri bilgiler, deneyimler ve çıktılar sağlayacaktır.

Katılımcı Profili: Yönetim modellerini değişime uyumlandırmak isteyen üst ve orta kademe yöneticiler, kontrol stratejilerinin tasarım, denetim ve rehberliğini sağlayan İç Kontrol Uzmanları ve İç Denetçiler.

ILKNUR_TUNC_CALISTAY_POST_ONAYLI-01.png

Amaç: Çalıştayda amacımız katılımcılara; EFQM penceresinden risk kavramını yorumlayarak, riskleri fırsata dönüştürebilmek için farklı yönetim yaklaşımları ve hatalardan ders çıkaran, öğrenen bir organizasyona giden yolda kurumsal hafızadaki verileri de kullanarak bir yaklaşım belirlemenin önemi hakkında farkındalık yaratmak.

 

Katılımcı Kazanımları: Karmaşık iş süreçlerinde saklı kalan riskleri anlamak ve riski olumsuz bir ifade dışında yorumlamak için kurgulanan bu çalıştayımızda katılımcılar hem öğrenecekler, hem de metaplan çalışmaları ile farklı perspektiften düşünmeye cesaretlendirileceklerdir.

Katılımcı Profili: Kuruluşlarda sürekli iyileştirme stratejilerini tanımlayan, yayılımında görev alan her kademe yönetici ve uzmanlar

DILARA_KARACOBAN_CALISTAY_POST_ONAYLI-01.png

Amaç: Kurumlarda şimdiye kadar cesaretli taraf ve söz hakkı olan, işe alan, değerlendiren ve konumlandıran taraf hep insan kaynaklarıydı. Yaşamın ve yönetilme algısının değiştiği çağımızda kuralların tamamı riske dönüştü. İK'nın şimdiye kadar uyguladığı yöntemler çalışan açısından risk teşkil ediyor. Tüm kendini yetiştirmiş veya yetiştirilmeye açık olan cevher niteliğindeki çalışan adaylarımız ya da çalışanlarımız bu riski teşkil ediyor. Çünkü tercih eden ve değerlendiren bilinçli bir çalışan dönemine girdik.

 

Katılımcı Kazanımları: Riske çözüm bulan İK'cının yapabileceği yöntemler. Çalışma arkadaşlarımızın gözüyle şirket yapılanmasında yeni yönetim sistemine ve projeksiyon ik’cı olmanın geçiş adımları.

 

Katılımcı Profili: İnsan kaynakları uzman ve yöneticilerinin ajandalarında bulunması gereken bir gündem olmakla beraber, Üst düzey yöneticiler ve konuya ilgi duyan uzman ve yöneticilerin de katılması gereken bir çalıştay.

GONCA_BERKTAY_CALISTAY_POST_ONAYLI-01.png

Amaç: Çevik Süreç Yönetim Sistemi, bir kuruluşun vizyonuna ulaşması, misyonunu gerçekleştirebilmesini güvence altına almak için yaptığı işlerin listelenmesi, sınıflandırılması, sahiplendirmesi, tanımlanması, performans göstergelerinin belirlenmesi, stratejiler ile ilişkilerinin ortaya konulması, hedeflerin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirme - gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır. Bu çalıştayın amacı, katılımcıları ilgili kavramlarla tanıştırmak, önemine değinmek, ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve uygulamada izlenecek adımları tartışmaktır.

Katılımcı Kazanımları: Katılımcıları çevik süreç yönetim ve kurumsal performans yönetim sistemleri ile ilgili kavramlarla tanışacak, çevik bir yönetim sistemini ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Katılımcı Profili: Kuruluşlarında süreç yönetim sistemini kurma veya yürütme sorumluluğunu üstlenmiş ve üstlenecek yöneticiler.

Katılımcıların tartışma bölümünde ele alınmak üzere, kuruluşlarındaki konu ile ilgili örnekleri yanlarında bulundurmaları yararlı olacaktır.

ENGIN_SAGDIC_CALISTAY_POST_ONAYLI-02.png

Amaç: Sürdürülebilirlikle ilgili küresel iş dünyasında oluşan yeni iş yapış anlayışının paylaşılması.

 

Katılımcı Kazanımları: Paydaş Kapitalizmi metrikleri ve göstergeleri hakkında bilgilendirme, BM 2030 gündemiyle Paydaş Kapitalizmi sürdürülebilirlik yaklaşımının ilişkilendirmesi, ESG yaklaşımı, Sürdürülebilirliğin bugünkü durumu ve gelecekte iş dünyasını bekleyen konular

 

Katılımcı Profili: Orta ve üst düzey yöneticiler (Finans, Kalite, Sürdürülebilirlik, Ar-Ge, Yönetim, Çevre, İSG, Enerji Uzmanları)

CALISTAY_POST_ONAYLI-01.png

Amaç: Dijital Dünya ve Değişen Endüstrinin Getirdikleri

Katılımcı Kazanımları: Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren teknolojilerin tamamının ne anlama geldiğini ve nelerde kullanabileceğinin öğrenilmesi

 

Katılımcı Profili: CxO Seviyesi Yönetici, Müdür ve Veri İşleme Yöneticileri

AYKUT_YENI_CALISTAY_POST_ONAYLI-01.png

Amaç: Yüksek verimlilik için dijitalleşen iş süreçlerini tasarlamak günümüz kuruluşları için artık bir tercih değil, zorunluluk. Dönüşümün kolay olmadığını biliyoruz ancak daha iyisini yapabilmek için güçlü araçlara sahibiz. Bu araçlar tanımak, anlamak ve iş süreçlerini dijitalleştirme projelerine dahil etmek, dönüşümün risklerini fırsata dönüştürmemize yardımcı olacak.

Bu çalıştayda, katılımcılara iş süreçlerini dijitalleştirirken kullanabilecekleri güçlü kontrol stratejilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Katılımcı Kazanımları: Çalıştay, bilgi kazanımı, edinilen bilginin pekiştirilmesi ve bilgi üzerinden uygulama becerisi kazanımı modeli ile tasarlanmıştır. Bu yolla, katılımcılar iş yerinde hızlı şekilde uygulamaya alabilecekleri bilgiler, deneyimler ve çıktılar sağlayacaktır.

Katılımcı Profili: İş süreçlerinin dijitalleşmesine liderlik, tasarım, yönetim, kontrol ve uygulama rolü üstlenen; üst ve orta kademe yöneticiler ile her seviyedeki uzman ve çalışanlar, iç kontrol uzmanları, iç denetçiler, süreç yönetimi ve kalite sistemi uzmanları.

MEHMET_ONU_BASER_CALISTAY_POST_ONAYLI-01.png
bottom of page