top of page

32. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAY PROGRAMI
17 KASIM 2023 Cuma / Zoom

Ayrıntılı Bilgi İçin; egitim@kalder.org

32. Kalite Kongresi Çalıştayları_Broşür_Sayfa_9.jpg

EFQM MODEL BAKIŞIYLA KURUM KÜLTÜRÜANALİZİ VE YÖNLENDİRİLMESİ

EFQM Model Bakışıyla Kurum Kültürü Analizi ve Yönlendirilmesi.png

AMAÇ

EFQM 2020 Modelinin Kurum Kültürünü yönlendirme bakış açısı kapsamında; kurum ve kuruluşların amacı ve değerleri ile uyumlu kurum kültürü öngörüsü oluşturulması, kültür boyutlarının belirlemesi, analizi ve yönlendirilmesi.

KATILIMCI KAZANIMLARI

EFQM 2020 Modelinin Kurum Kültürünü yönlendirme bakış açısı kapsamında; 

  • Kurum kültürü öngörüsü oluşturulması

  • Değerler, temel değerler ve kurum kültürü kavramları ve aralarındaki ilişkilerin öğrenilmesi, tespiti

  • Amaç ile uyumlu kurum kültürünün boyutlarının belirlenmesi ve ölçümü 

  • Kurum kültürünün yönlendirilmesi

KATILIMCI PROFİLİ

Kuruluşun tüm kademe yöneticileri,

İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanları
Kalite, Mükemmellik, İş Geliştirme Yönetici ve Uzmanları

 

SAAT

09:30 - 12:30

DİNAMİK STRATEJİK PLANLAMA

AMAÇ

Çalıştayın amacı, EFQM Modeli kapsamında, bir kuruluşun yönünü, izleyeceği yolu, uzun vade hedeflerini, stratejik önceliklerini tanımlamak ve stratejik önceliklerini gerçekleştirmeye ve vizyona doğru ilerlemeye yönelik dinamik bir planı oluşturmak için gerekli çalışmaları tartışmaktır.

KATILIMCI KAZANIMLARI

Katılımcıları stratejik yönetim ve stratejik plan ile ilgili kavramlarla tanışacak, dinamik bir planın ne şekilde uygulanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Kuruluşların Stratejik Plan sürecinde yer alan tüm yöneticiler. 
Katılımcıların tartışma bölümünde ele alınmak üzere, kuruluşlarındaki konu ile ilgili örnekleri yanlarında bulundurmaları yararlı olacaktır.

 

SAAT

09:30 - 12:30

Dinamik Stratejik Planlama.png

ENERJİ YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KURULUŞA OLAN KATKILARI

Enerji Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Kuruluşa Olan Katkıları.png

AMAÇ

Sürdürülebilir EYS sistemi kurmak isteyen veya var olan sistemlerini geliştirmek için model geliştirmek isteyen kuruluşların izlemesi gereken süreci tanımlar.

KATILIMCI KAZANIMLARI

Enerji Yönetimi ile ilgili kendini geliştirme ve farkındalık kazanma

KATILIMCI PROFİLİ

Kuruluşlarında bu çalışmalarda aktif olarak görev alan ve veya almak isteyen mavi-gri-beyaz yakalı personel 

SAAT

09:30 - 12:30

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GELİŞİMİ PAYDAŞ KAPİTALİZMİ METRİKLERİ

AMAÇ

WEF (World Economic Forum) tarafından anons edilen ve Sürdürülebilirlik yönetimine net gösterge ve metrikleri sunun Paydaş Kapitalizmi yaklaşımının anlatılmasıdır.

KATILIMCI KAZANIMLARI

Sürdürülebilirliğin küresel yeni düzeninin dinamikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Her meslek alanında ve her sektörde çalışan kişilere yöneliktir.

 

SAAT

14:00 - 17:00

Sürdürülebilirliğin Gelişimi Paydaş Kapitalizmi Metrikleri.png

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YALIN 6 SİGMA

Dijital Dönüşüm & Sürdürülebilirlik ve Yalın 6 Sigma.png

SAAT

13:30 - 16:30

BÜTÜNLEŞİK İNOVASYON YAKLAŞIMI

AMAÇ

Bu çalıştayda, sektör ve ölçek bağımsız, tüm organizasyonel yapılar içerisinde ISO 56000 uluslararası standartlar serisi rehberliğinde bütünsel ve proaktif olarak inovasyon yönetim sisteminin nasıl kurulacağı vaka çalışması ve örnekler ile anlatılacaktır.

KATILIMCI KAZANIMLARI

Katılımcıların, çalıştay sonrası; ISO 56000 standartlarına uygun olarak, inovasyon stratejisi oluşturma, VUCA dünyasında İnovasyon süreçlerini konumlandırma, yaratıcı ve yenilikçi bir düşünce yapısı ile fikir geliştirme, inovasyon kültürünü teşvik etme ve inovasyon performansını değerlendirme konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

 

KATILIMCI PROFİLİ

Sektör ve ölçek bağımsız tüm kurumsal yapılar içerisinde inovasyona yönelik bir düşünce yapısı geliştirmek isteyen kişiler, bu alanda çalışmak isteyen kişiler, bireysel olarak konuya ilgi duyan kişiler

SAAT

13:30 - 16:30

Bütünleşik İnovasyon Yaklaşımı.png

STRATEJİ ODAKLI ORGANİZASYON İÇİN SÜREÇ YÖNETİ(Şİ)Mİ

Strateji Odaklı Organizasyon İçin Süreç Yöneti(şi)mi.png

AMAÇ

“Kurumsal stratejilerin yayılımında süreç yönetiminin rolü nasıl geliştirilebilir, stratejinin günlük iş yaşam ile bütünleşmesinde süreç farkındalığı nasıl arttırılabilir, süreçler sistem standartlarının ötesine nasıl geçer, değişim ve dönüşümün bir parçası nasıl olur?” sorularına yanıt aramak.

KATILIMCI KAZANIMLARI

Kurumsal stratejilerin günlük yaşama dönüştürülmesinde süreç yönetiminin önemi ve rolü hakkındaki farkındalığı yükseltmek

KATILIMCI PROFİLİ

Kendi kuruluşlarında süreç yönetimi çalışmalarında yer alan uzmanlar ve yöneticiler

SAAT

13:30 - 16:30

bottom of page